Fundacja M4S

Podziękowania dla Mentors4Starters

Nasz projekt powstał przy wsparciu ze strony Fundacji Mentors4Starters.

Pomoc merytoryczna i networkingowa, jakiej nam udzielają jest kluczowa w organizacji naszego projektu i ma znaczący wpływ na jakość naszego przedsięwzięcia.

 

Kilka słów o fundacji Mentors4Starters:

 

WIZJA FUNDACJI


Mentors4Starters to międzypokoleniowa platforma promująca transfer wiedzy pomiędzy doświadczonymi przywódcami, kształtującymi polskie życie gospodarcze i społeczne, a wyróżniającymi się przedstawicielami młodszych pokoleń, o wysokim potencjale liderskim.
Działania Fundacji Mentors4Starters są napędzane potrzebą wpływania na polską rzeczywistość i oparte o najwyższe standardy kulturowe i etyczne.
Mentors4Starters wspiera mentoring zarówno poprzez tworzenie odpowiednich narzędzi, prowadzenie programów mentoringowych, jak i działania promocyjne zachęcające do transferu wiedzy i dialogu.
W DNA Mentors4Sterters zapisane są wiara w moc relacji i fakt, że nadrzędną wartością motywującą wszystkich związanych z M4S i wierzących w rozwój własny, jak i społeczny jest czynienie dobra.

MISJA FUNDACJI 


Misją Fundacji Mentors 4 Starters jest propagowanie idei mentoringu oraz wdrażanie rozwiązań opartych na głównych założeniach mentoringu. Współpracujemy z podmiotami działającymi na rzecz rozwoju nieformalnej edukacji w Polsce. Wspieramy budowanie długotrwałych relacji międzypokoleniowych i działamy na rzecz wymiany wiedzy.

Chcemy Ci pokazać, że to, gdzie zaczynasz, nie ma znaczenia. Jeśli dasz coś z siebie, uda Ci się osiągnąć rzeczy, które przekraczają Twoje wyobrażenia. Wierzymy, że nie ma barier nie do pokonania. My pomagamy je przekroczyć.

Dajemy Ci mentoring, społeczność i doświadczenie osób, które były w bardzo podobnym do Twojego punkcie kariery. Mentorzy biorący udział w programie Mentors4Starters osiągnęli już wiele i nic nikomu nie muszą udowodniać. Ale widzą potencjał w osobach, takich jak Ty. Mogą nauczyć Cię czegoś i nauczyć się wiele od Ciebie. 

Naszą nadrzędną wartością jest szacunek, który stanowi fundament różnorodności.

CELE FUNDACJI:

  • objęcie mentoringiem jak najszerszej liczby młodych osób

  • stworzenie narzędzi umożliwiających wdrażanie mentoringu w szkołach i w przedsiębiorstwach

  • usystematyzowanie wiedzy o mentoringu w Polsce

Mentors4Starters Logo z napisem.png