Harmonogram

 

Na bieżąco będziemy uaktualniać daty przyszłych wydarzeń i przypominać Wam na facebooku o nadchodzacych terminach.

Zamkniecie rekrutacji

Oficjalne rozpoczęcie programu, poznanie mentorów 

 i rozpoczęcie mentoringu warsztaty z "design thinking" i "business model canvas"

Warsztaty "umiejętności prezentacyjne"

Start rekrutacji

Warsztaty "metodologia lean startup"

Konferencja TeenCrunch

15 grudnia

30 stycznia

początek marca

Ogłoszenie wyników rekrutacji

koniec marca

połowa kwietnia

połowa maja

połowa czerwca